Členové:
O nás
Sdružení Rakousko-česká hospodářská společnost je sdružením podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které bylo založeno 2002 zejména za zvláštní podpory Rakousko-české společnosti ve Vídni. Členy našeho sdružení jsou především firmy, které byly v jižních Čechách a na jižní Moravě založeny rakouskými občany. Jeho členy jsou ale také i ryze české a ryze rakouské společnosti z regionů jižních Čech, jižní Moravy, Waldviertel a Weinviertel. Všechny členy spojuje velký zájem na společném hospodářském vývoji těchto příhraničních regionů a snaží se podporovat interní spolupráci a odbourat překážky, které se v hospodářském styku stále vyskytují.Na základě našich intenzivních přeshraničních hospodářských vztahů jsem si vědomi problémů, přání a potřeb obou příhraničních regionů.
  • Vzájemnou podporu při navazování a zlepšování bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Rakouskem,
  • navazování nových a posilnění stávajících přeshraničních hospodářských vztahů včetně zlepšení výměny informací,
  • společný postup a vzájemnou podporu při jednání s úřady a veřejnými institucemi na obou stranách hranice,
  • společné využití lokálních a přeshraničních programů EU,
  • spolupráci členů sdružení v oborech cestovního ruchu a turistiky, společné uplatňování zkušeností v těchto oblastech a navazování spolupráce,
  • výměnou zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí a uplatňování nových technologií podporující ochranu životního prostředí,
  • společné využívání databáze informací poskytovaných ve prospěch sdružení jeho členy či dalšími osobami.
To čeho chceme dosáhnout, chceme dosáhnout pro Vás!
Úspěšní jsme teprve tehdy, až Vy a Váš obchodní partner dosáhnete cíle!

Tento informační materiál byl vytvořen za finanční podpory EU
Iniciativa INTERREG IIIA - Projekt "Podnikání bez hranic"
ÖTGW-RČHS
doporučuje:

Econet Platform

Sebe